PROJEKTY B.H.

O nás

Firma PROJEKTY B.H., s.r.o. se specializuje na poskytování projekčních a inženýrských služeb stavebníkům. Za dobu naší působnosti na trhu jsme získali bohaté zkušenosti v oblasti projektování staveb, jejich povolování, výběru dodavatele, provádění stavebního a autorského dozoru a uvádění staveb do provozu. Velmi důležitou součástí naší činnosti je poradenství a konzultace ve všech oblastech stavebnictví, včetně energetické optimalizace staveb, volby vhodných technických zařízení pro vytápění a větrání, použití tradičních i přírodních stavebních materiálů a využívání dotačních programů. V posledních letech se v návaznosti na měnící se legislativu stále aktivněji věnujeme navrhování energeticky úsporných staveb-nulových domů, pasivních domů a nízkoenergetických domů.

Našimi klienty jsou soukromí investoři, bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, školy, obce, města… Každému stavebníkovi se snažíme vyjít vstříc a najít s ním společnou cestu a názor.

Při naší práci spolupracujeme s externími dodavateli některých odborných činností. Dnes máme velmi dobré vztahy s odborníky ze všech oborů, které nejsme z kapacitních nebo odborných důvodů schopni pokrýt sami. V oblasti stavební fyziky (energetika, teplo, akustika, osvětlení) spolupracujeme s Ing. Petrem Suchánkem, Ph.D., konstrukce a statiku řešíme s firmou JP Statika a s Ing. Janem Blažíkem. Další externisté s námi spolupracují v otázkách technických zařízení budov a při architektonických návrzích, v oblasti BOZP a požární ochrany. Při práci využíváme i velmi úzké vztahy s Fakultou architektury v Brně.

V současné době činí projekční zakázky přibližně 70% objemu naší činnosti; 30% připadá na řízení staveb a stavební dozory.

Menší objem zakázek tohoto typu je dán nezastupitelností autorizovaných inženýrů při řízení nebo dozorování staveb.

Ing. Jiří Svoboda vystudoval stavební fakultu VUT v Brně, obor Building constructions (pozemní stavby) se zaměřením na technická zařízení budov. Je jednatelem společnosti a zabývá se zejména projektováním pozemních staveb, technických zařízení staveb a stavebním dozorem. Mezi lety 2009-2016 působil na Fakultě architektury v Brně, kde vyučoval pozemní stavitelství a technická zařízení budov. Je členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě se specializací pozemní stavby. Dále je certifikovaným projektantem pro pasivní domy.

Ing. Přemysl Tomáš pracuje ve firmě jako technik a projektant pozemních staveb. Odborné vzdělání získal na střední průmyslové škole stavební a při zaměstnání pokračuje v doktorském studiu na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně. Projektuje pozemní stavby, specializuje se na technické zařízení budov.

Ing. arch. Martin Šikula pracuje ve firmě jako architekt a projektant pozemních staveb. Odborné vzdělání získal na střední průmyslové škole stavební a bakalářské a magisterské studium absolvoval na Fakultě architektury VUT v Brně. Projektuje pozemní stavby, specializuje se na architektonickou a stavebně konstrukční části projektu.

Ing. Denis Owczarzy pracuje ve firmě jako projektant pozemních staveb. Inženýrský titul získal na Stavební fakultě VUT v Brně. Projektuje pozemní stavby.

Ing. Róbert Tomov pracuje ve firmě jako projektant pozemních staveb. Inženýrský titul získal na Stavební fakultě VUT v Brně. Projektuje pozemní stavby.

Externí spolupracovníci jsou nezbytnými partnery, kteří nám umožňují nabízet zákazníkům kompletní servis ve všech oborech stavebnictví. Ing. Jan Blažík je specialistou na statiku ocelových konstrukcí a realizovali jsme s ním několik velkých a zajímavých zakázek. Dalším partnerem v oblasti statiky je firma JP Statika, s.r.o., se kterou řešíme stavby rodinných i bytových domů. V oblasti BOZP a požární ochrany spolupracujeme s Ing. Tomášem Hlavačkou.