PROJEKTY B.H.

Stavební dozor

Dozor na stavbě je pro mnohé investory stále ještě luxus, který považují za zbytečný. Zkušenosti mnohých ale ukazují, že ve většině případů si na sebe dozor "vydělá" a stavebníkovi ušetří mnohé starosti a nepříjemná překvapení.

Stavební dozor je z hlediska stavebního zákona požadován na stavbách prováděných svépomocí. Tento dozor spolu se stavebníkem odpovídá za soulad prováděné stavby s ověřenou dokumentací a s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Dále sleduje způsob a postup provádění stavby a vedení záznamu o stavbě. Působí k odstranění závad při provádění stavby.

Technický dozor investora (stavebníka) - TDI (TDS) - by měl v ideálním případě spolupracovat se stavebníkem již při zpracovávání projektové dokumentace. V této fázi může výrazně usnadnit technickou komunikaci s projektantem a pozitivně ovlivnit podobu navrhované stavby (více hlav víc ví). Dalším krokem přípravy je výběrové řízení, ve kterém TDI pomůže posoudit úplnost nabídek, případně porovnat nabídky vypracované odlišným způsobem. Při vlastní realizaci TDI kontroluje dodržování projektové dokumentace a technologických postupů, spolupracuje s koordinátorem BOZP, spolu s projektantem se podílí na případných změnách projektu, kontroluje a ověřuje výkaz provedených prací, přebírá zakrývané části stavby a svou součinností přispívá k rychlé a bezvadné realizaci. Povinnosti a rozsah činností technického dozoru by měly být přesně definovány již v poptávce, nebo se individuálně upřesňují při konkretizaci nabídky nebo smlouvy.

Autorský dozor projektanta může do určité míry nahradit technický dozor stavebníka při realizaci, nebo s ním úzce spolupracuje. Není-li TDI jmenován, doporučujeme alespoň tuto formu dozoru. Autorský dozor se sjednává samostatně, nebo jako součást projekční zakázky.

Technické poradenství: Každý z nás občas potřebuje poradit. Zkuste se na nás obrátit a třeba Vám budeme umět pomoci. Drobná rada může stát na začátku zajímavé spolupráce...